Alle våre tjenester

Hva kan vi hjelpe deg med?

Created with Sketch. Prosjektering

Vi ønsker som oftest å komme tidlig inn i prosjektet ta del planlegging og gi faglige råd. Er prosjektet av større dimensjon er det enda viktigere at vi kan bidra. Kostnadsrammer, behov og forventninger samt fremdriftsplaner kan i seg selv være utfordrende, men med vår lange erfaring vil vi kunne gi nok bakgrunnsmateriale å ta beslutningene på.

Produktvalg

Er det inneklima, kjøling eller oppvarming så er det i dag mange leverandører med gode produkter. Å velge riktig produkt og sette de sammen til ett system som skal fungere så smertefritt som mulig i mange år så trengs erfaring. Vi i Oslo Kjøl & Klima as har lang erfaring i disse valg av produkt og systemløsning og det er ikke alltid vi velger de rimeligste løsningen, men legger lista etter hvilke krav det er til bygget. 

Created with Sketch. Installasjon

Installasjon er selve nøkkelen til at anlegget skal fungere. Installatører, personell med erfaring og prosjektledelse som følger opp er da helt essensielt og at det ikke gjøres «short cuts» men følger de planer som er gjort før og under prosjektet fremdrift. 

Created with Sketch. Rehabilitering

Har du ett bygg som skal rehabiliteres eller bygges om er det flere hensyn å ta. 
Er det leietakere som fortsatt er i bygget? – er det endringer av romoppdelinger? –  blir det bruksendringer? – skal det vurderes varmepumpe? 
Slike vurderinger må en ha klart for seg før en setter i gang med arbeider og da kreves erfaring og dialog med oss som installatører.

Service

Alle tekniske installasjoner og mekaniske anretninger krever service. Ingen ting varere evig, men vi kan hjelpe deg med at det varer så lenge som mulig. Vi tilbyr serviceavtaler og faste besøk på de ulike anlegg. Filterbytte, rengjøring og kontroll av styrefunksjoner er viktige elementer som kan bidra til forlenget levetid.  

Enøk

Oslo Kjøl og Klima as kan tilby Enøk og Energieffektivisering og klassifisere bygget. Vi har god innsikt i støtteordninger fra ulike instanser og vi kan utføre tiltak som anbefales. Med egen intern kompetanse fra A til Å vil kundene kunne ha trygghet i at tiltak utføres i henhold til beregninger og anbefalinger.

Created with Sketch. Bærekraft

Vi er opptatt av både bærekraft og miljø. Varmepumper og et godt inneklima bidrar til å varme opp lokalene på en energieffektiv og bærekraftig måte. Fornybar energi er viktig for å ivareta klodens ressurser. I vår bransje er det en rekke regler for å drive bærekraftig, og vi jobber stadig med å fornye oss og bidra positivt til klima og miljø. 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Kom i gang med ditt prosjekt