Airconditioning og klimakjøling

Airconditioning anlegg og klimakjøleanlegg kan installeres på ulike måter. Airconditioning er gjerne ett anlegg som monteres i lokalene og som ett såkalt «splitt anlegge» hvor det er en ute del og en innedel med kuldetekniske rør montert mellom disse enhetene. 

Klimakjøling er ett anlegg som kjøler ned ventilasjonsluft og skaper en tilfredsstillende inneklima temperatur. Her kan det være ulike løsninger med sirkulert isvann eller DX – med kuldemedier i rør som kjøler. 

Innetemperaturen er en faktor som kan være vanskelig å si eksakt hva skal være da det er ulike ønsker i hvilke temperaturer de ulike personer ønsker å oppholde seg i. Det er noen normer og satte krav i inneklima forskrifter som regulerer dette. 

Leverandører:

Mitsubishi Electric / Mitsubishi Haevy Industries / Panasonic / Daikin