Isvannsmaskiner

Isvannsmaskiner med Propan

MTA har i lang tid jobbet intens for å levere isvannsmaskiner og varmepumper med lavest mulig miljøkonsekvens. MTA har nå kommet med enn fullskala produkt range med Propan kuldemedium.

Propan er jo ett naturlig og godt kjent medie som ikke har noen skadelig effekt på miljø men, har som kjent utfordringer pga brannfare og krever gode arbeidsrutiner og utdannet teknisk personell. Oslo Kjøl og Klima as har utarbeidet og tilbyr nå sikre og miljøvennlige løsninger for klimakjøling med Propan som medie.

Ta kontakt med salgspersonell for ytterligere informasjon.

CO2 (R477) isvannsmaskiner

Utfasing av kuldemedien HFK tvinger bransjen til å tenke nytt og OKK as kan nå i samarbeide med vår leverandør fra Italia HiRef tilby isvannsmaskiner med det miljøvennlige kuldemediet CO2. CO2 er ett naturlig og trygt kuldemedie, ingen ozonnedbrytende effekt og når det brukes som kuldemedium har det heller ingen drivhuseffekt.