Service og vedlikehold

Alle tekniske anlegg trenger og skal vedlikeholdes og holdes under oppsyn. TRENGS fordi det er bevegelige deler, elektronikk og materialer  som slites. SKAL fordi lover og regler og miljøkrav har satt det på dagsorden for å forebygge unødvendige energibehov og utslipp.

Med service av faglærte serviceteknikere vil anleggene gå og driftes best mulig og skape gode og stabile klimaforhold i de miljøer de er satt til å fungere i.  

Ved jevnlig service besøk vil en også kunne se og oppdage potensiale driftsfeil som kunne resultere i høye repprasjons kostnader for eiere.