Kjøle- og fryseanlegg

Kjøle og fryseanlegg er oftest bygget for å kjøle eller fryse ned ulike mat eller forplantningsorganer. Energibehov tilført kjøle og fryseanlegg er ett viktig element når anlegg skal prosjekteres i tillegg Miljøhensyn når det gjelder valg av kuldemedier. 

For kjøleanlegg kan det velges sentralanlegg og frakte nedkjølt medie til romkjølere eller det mer tradisjonelle med DX anlegg hvor kuldemedier benyttes i rør mellom ut og innedel. Her er det viktig at installasjoner utføres av F-gass godkjent personal og på en profesjonell måte. 

Fryseanlegg kan bygges med naturlige medier eller vanlige kuldemedier. Fryseanlegg er utsatt for stans i forbindelse med avrimings sykluser og det er derfor av svært viktig at prosjektering og driftsautomatikk er tilpasset eksisterende anlegg. 

Kontakt oss

DX – kjøling er den mest tradisjonelle måten å kjøle ned matvarer og andre temperatursensitive varer på. Ulike varianter og plasseringer tilpasses de enkelte anlegg og behov. OSLO KK as har lang erfaring med å bygge komplette kjøle og fryserom anlegg og det stilles høye krav til våre underleverandører på utstyr som skalbenyttes.

Kjøle og fryserom i mange varianter. Plassbygget eller standard mål leveres og monteres i de fleste størrelser.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er panel.jpg

Kjøle og fryserom i mange varianter. Plassbygget eller standard mål leveres og monteres i de fleste størrelser.