Ventilasjon til bolighus

Planlegger du ny bolig, nytt boligprosjekt eller flerbolig prosjekt tilbyr vi montering av
ventilasjonsanlegg til alle typer bolighus OSLO KK AS har mange års erfaring med med boligventilasjon. Alt fra enkle avtrekksystemer til dagens forskrifter med balansert ventilasjon. Vi tilbyr befaringer på eksisterende ventilasjonssystemer for service eller oppgradering til eksempel balansert ventilasjon.

I dag kreves og det anbefales at alle nye boliger har balansert ventilasjon. Det
betyr blant annet at luften skal byttes ut minimum annenhver time. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning er sannsynligvis det enkelttiltaket som gir best effekt for redusert energibruk i boliger.  Ren luft sikres ved å fjerne partikkel- og pollenforurensning ved hjelp av effektive filtre. Ventilasjonsløsningen motvirker at radon suges inn i boligen og reduserer problemer tilknyttet avgasser fra usunne materialer. Samtidig som du oppnår god luftkvalitet, unngår du også fukt og soppskader i boligen.

Til boliger tilbyr vi alt innen
– Befaringer – prosjektering
– Salg og montering
– Service
– Filterabonnement

Produkter til bolighus
– Kjøkkenhetter
– Sentralvifter (mekanisk avtrekk)
– Kanalvifter, vegg- og takvifter
– Ventilasjonsaggregater (balansert ventilasjon m/ varmegjenvinning)
– Produkter fra de fleste leverandører inne boligventilasjon
 
Ta kontakt med vår ventilasjons avd og få noen gode råd på veien.

Les mer om produktene hos vår leverandør: Systemair aggregater