Industri og Gartneri varmepumper

Luft/luft varmepumper

Bergvarmepumper

Luft/vann varmepumper

Industri -og gartneri varmepumper

Varmepumper

Dagens energipriser er kommet for å bli. Varmepumper er da en av løsningene som bør velges og er også med i offentlige planer som ett bidrag til å redusere ett elektrisk forbruk. En varmepumpe vil minimalisere energibehovet for å varme opp bygg og bolig. Det er ulike løsninger som det kan velges mellom avhengig av tilgang, bygges karakter og formål.

En varmepumpe har ett sirkulerer kuldemedie i rørene innbygget i anlegg og har den egenskap at den koker ved lav temperatur og vil derfor absorbere energi fra luften eller berg selv helt ned til minus 30C. Denne energien – pluss tilført effekt (strøm) til anleggets kompressor avgis da til omgivelsen eller vannbårne anlegg. 

Luft/Luft varmepumper er mye brukt til privatboliger, trenings studier, kontorer eller bygg med åpne rom. Her avgir inndelene varme til omgivelsene via en vifte. Innedelene kan monteres på vegg, gulv eller tak.

Luft/Vann varmepumper installeres og kan brukes om bygget har ett vannbårent oppvarmingssystem, slik som gulvvarme, radiatorer eller varmebatterier i ventilasjon etc. Eller, det kan installeres viftekonvektorer som er en radiator med innbygget vifte.

Denne type varmepumper er nå mye brukt i boliger, industrihaller og gartnerier. 

Bergvarmepumper, er en varmepumpe som henter energien sin fra fjell i grunn. Disse er meget stabile hele året da tilføring av energi fra fjell i bakken er forholdsvis jevnt uavhengig av utetemperatur. Installasjon er noe mer kostbart, men ved nybygg eller på industri og fellesboliger vil disse anlegg kunne nedbetales forholdsvis raskt. 

Andre måter å bygge ett varmepumpeanlegg på er for eksempel kollektor i sjøen eller gjenvinning av varme fra industrien.

Oslo Kjøl og Klima as kan prosjektere og installere de fleste type varmepumpe anlegg.