Ventilasjon og luftbehandling

Inneklima er noe vi alle må forholde oss til og oppholde oss i. Frisk luft og ren luft bidrar til at vi lever bedre og føler oss bedre. Det er strenge krav til inneklima og hvordan ventilasjon er tilpasset ditt innemiljø og ditt bygg og det er der vi som fagpersoner er de rette til å bistå, prosjektere og installere anleggene for deg. Når anlegget er klart, tar vi gjerne ansvar og drifter og utfører service