Enøk og energieffektivisering

Enøk og energieffektivisering

Enøk, Energimerking og energibesparende tiltak i bygg

Oslo Kjøl og Klima as tilbyr eiendomseiere, eiendomsbesittere og forvaltere en egen tjeneste som kan redusere energiforbruk i bygg. Vi tar en befaring, gir forslag og tilbud på ulike tiltak som kan redusere energiforbruk i bygg. Vi har også innsikt i støtteordninger og offentlige tilbud som kan bidra til at tiltak kan realiseres. Oslo Kjøl og Klima as er en av få firma som kan tilby beregninger, forslag og utførende tiltak – alt fra ett selskap.

Ta kontakt med Siv ing. Hans Møller for ett uforpliktende møte og vurdering av muligheter.