Automasjon

Samkjøring, kontroll og overvåkning av ventilasjon, klima og kjøleanlegg er svært viktig for driftssikkerhet og anleggets levetid. Automasjon kan være komplisert og for mange ett problem å ha oversikten over og det er derfor viktig at en samarbeider med firma som kan faget og er med på å bidra til at driftskostnadene holdes nede. 

Sentral driftskontroll er ett «most» i dag og skal en styre, kontrollere og drifte teknisk avanserte anlegg.

Kjøle og fryserom i mange varianter. Plassbygget eller standard mål leveres og monteres i de fleste størrelser.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er panel.jpg

Kjøle og fryserom i mange varianter. Plassbygget eller standard mål leveres og monteres i de fleste størrelser.

DX – kjøling er den mest tradisjonelle måten å kjøle ned matvarer og andre temperatursensitive varer på. Ulike varianter og plasseringer tilpasses de enkelte anlegg og behov. OSLO KK as har lang erfaring med å bygge komplette kjøle og fryserom anlegg og det stilles høye krav til våre underleverandører på utstyr som skalbenyttes.