Vi installerer ventilasjon i 28 leiligheter

Oslo Kjøl og Klima as installerer ventilasjon i 28 leiligheter på Grønnlansleiret 55.

OKK har inngått en kontrakt med Asker Entreprenør AS, om å installere ventilasjon og sprednett i 28 leiligheter i Grønnlandsleiret 55, Oslo. I tillegg skal det levers 2 stk ventilasjonsanlegg til butikk og parkeringsanlegg. Oppstart september 2023.