Ny avdeling for Enøk og energieffektivisering

Oslo Kjøl og Klima as har ansatt Siv. ing Hans Møller som Prosjekt sjef Enøk, Energi og varmepumper.

Hans Møller har jobbet med enøk og varmepumpeprosjekter i borettslag og andre større bygg i mange år. Oslo Kjøl og Klima as blir nå en total leverandør av arbeider med å energi effektivisere bygg ved å beregne og utføre nødvendige tiltak for å redusere energibehovet i bygg. Med lang erfaring og god kompetanse innen ventilasjon, varmepumpe og kjøleanlegg vil våre kunder få en faglig og grundig veiledning om tilstand i sine bygg.

Vi ønsker Hans velkommen på laget.